Rundenwettkampf SpoPi 2013/2014 4. Wettkampftag

10.12.2013 00:00 , Ort: Brochenzell